Καλώς ήλθατε

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του έργου EDURAD! Αυτό το σχέδιο συνεργασίας μεταξύ πέντε ευρωπαϊκών χωρών δημιουργήθηκε για να αναπτύξει εκπαιδευτικές απαντήσεις στο ζήτημα του εξτρεμισμού και να κατανοήσει καλύτερα τι σημαίνει «πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού» σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Θα χαρτογραφήσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο εξτρεμισμός και η ριζοσπαστικοποίηση γίνονται κατανοητοί σε αυτά τα διαφορετικά εθνικά πλαίσια, και θα περιγράψει πώς κατανοούνται αυτοί οι όροι σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, και τα είδη παιδαγωγικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτύξει διαφορετικές χώρες. Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο ανταλλαγής εκπαιδευτικών ιδεών και παιδαγωγικών απαντήσεων στον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση.