Αξιολόγηση

Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού βίντεο είναι η πρόληψη του πολιτικού και βίαιου εξτρεμισμού μέσω της προώθησης της αμοιβαίας κατανόησης και του αναστοχασμού για τις αντιλήψεις των ανθρώπων, και μέσω της δημιουργίας ενός κλίματος εκτίμησης και αποδοχής. Στόχος του είναι να δείξει πώς μπορούμε να επικοινωνούμε και να ακούμε ο ένας τον άλλον ακόμη και σε καταστάσεις σύγκρουσης χρησιμοποιώντας την αφήγηση ιστοριών. Μαζί με εσάς, θα θέλαμε να μάθουμε ποιο αντίκτυπο μπορεί να έχει το εκπαιδευτικό μας βίντεο για την «Αφηγηματική συζήτηση» στην εκπαιδευτική σας πρακτική.

Έχουμε αναπτύξει ένα ερωτηματολόγιο για αξιολόγηση της συνάφειας των στόχων του βίντεο, καθώς και του αντικτύπου και της βιωσιμότητας του περιεχομένου. Σας καλούμε να μοιραστείτε τις εντυπώσεις και τις σκέψεις σας, απαντώντας στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Ποιος είναι ο τομέας εργασίας/απασχόλησης/πρακτικής σας;*

 • Εκπαιδευτικός
 • Φορέας χάραξης πολιτικής
 • Εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας
 • Κοινωνικός λειτουργός
 • Μέλος Διαθρησκειακού Δικτύου
 • Διευθυντής σε σχολείο μετα-πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άλλο

Πόσα χρόνια εμπειρίας έχετε σε αυτόν τον τομέα;

 • 1-2 χρόνια
 • 3-5 χρόνια
 • 5-10 χρόνια
 • 10+ χρόνια

Είναι η κύρια τοποθεσία της εργασίας/απασχόλησης/πρακτικής σας:

 • Αστική
 • Αγροτική
 • Και τα δύο

Ποια είναι η ηλικιακή ομάδα με την οποία εργάζεστε;

 • 10-12
 • 12-15
 • 15-18
 • 19-21
 • 22-25
 • Άλλο

Παρακαλούμε αξιολογήστε τις ακόλουθες δηλώσεις.

Αξιολογήστε από το 0 (Διαφωνώ πλήρως) μέχρι το 5 (Συμφωνώ πλήρως) ή «Δεν γνωρίζω».

Παρακαλούμε αξιολογήστε τις ακόλουθες δηλώσεις.

Αξιολογήστε από το 0 (Διαφωνώ πλήρως) μέχρι το 5 (Συμφωνώ πλήρως) ή «Δεν γνωρίζω».

Παρακαλούμε αξιολογήστε τις ακόλουθες δηλώσεις.

Αξιολογήστε από το 0 (Διαφωνώ πλήρως) μέχρι το 5 (Συμφωνώ πλήρως) ή «Δεν γνωρίζω».

Παρακαλούμε αξιολογήστε τις ακόλουθες δηλώσεις.

Αξιολογήστε από το 0 (Διαφωνώ πλήρως) μέχρι το 5 (Συμφωνώ πλήρως) ή «Δεν γνωρίζω».

 • Υπάρχει κάτι που πιστεύετε ότι έλειπε από το εκπαιδευτικό βίντεο;
 • Σε ποια σημεία πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό βίντεο και η ενότητα;