Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία – Αναπτύσσοντας το σχέδιο

Σκεφτόμαστε το podcast ως ένα εργαλείο για να προκαλέσουμε και να υποστηρίξουμε μια ουσιαστική συζήτηση για δύσκολα θέματα τόσο στο πλαίσιο του ίδιου του podcast όσο και με τους ακροατές του. Η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για αυτό ξεκινά από την αρχή της διαδικασίας. Αλλά από πού να ξεκινήσετε; Σε αυτό το τμήμα της ενότητας, θα συζητήσουμε τη δημιουργία σχεδίου για το podcast σας και τα διάφορα βήματα για να καταλήξετε στο σχέδιο αυτό. Στα επόμενα κεφάλαια, θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη του περιεχομένου και την ηχογράφηση, τη δημοσίευση και την αξιολόγηση του podcast.