Δραστηριότητα: Ψάχνοντας για τη σωστή ερώτηση!

Δραστηριότητα: Δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη κριτικού αναστοχασμού

Περιγραφή δραστηριότητας: Για το Θέμα 2 [Κριτικός αναστοχασμός για την επαγγελματική μου πρακτική], δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια πλατφόρμα γραφικού σχεδιασμού (όπως είναι το Canva), για να δημιουργήσετε έναν εννοιολογικό χάρτη που να αναπαριστά τη διαδικασία κριτικού αναστοχασμού σας.

Στον κριτικό αναστοχασμό διατυπώνετε βασικά ερωτήματα που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας, τα οποία θα μπορούσαν με τη σειρά τους να διευρυνθούν σε περαιτέρω υποερωτήματα.

Αν και δεν υπάρχει ένα προκαθορισμένο σύνολο ερωτημάτων που μπορείτε να θέσετε, θα ήταν χρήσιμο να αναστοχαστείτε κριτικά για τους ακόλουθους τομείς:

  • Ο παιδαγωγικός σας ρόλος και οι περιορισμοί του (π.χ. εκπαιδευτικός, γονέας, μέντορας νέων κ.λπ.)
  • Το επαγγελματικό/προσωπικό σας περιβάλλον (π.χ. σχολείο, σπίτι, δουλειά)
  • Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ εσάς και άλλων ανθρώπων (π.χ. συναδέλφων ή μαθητών) σε αυτό το περιβάλλον.
  • Ευρύτερα κοινωνικά/κοινοτικά/δημόσια ζητήματα ή ιδεολογίες που μπορεί να επηρεάσουν το εργασιακό σας περιβάλλον.

Αφού αφιερώσετε 15-20 λεπτά για να αναπτύξετε τον εννοιολογικό σας χάρτη, αφιερώστε ακόμη 10 λεπτά για να εξετάσετε και να απαντήσετε στα ερωτήματα που θέσατε, επιτρέποντας παράλληλα την προσθήκη και άλλων ερωτημάτων, εάν προκύψουν.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτή την άσκηση με μαθητές/νέους, για να διευκολύνετε τη διαδικασία κριτικού αναστοχασμού.

Δείτε παρακάτω ένα δείγμα εννοιολογικού χάρτη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως παράδειγμα για αυτή τη δραστηριότητα

Απαντήστε εδώ