Δραστηριότητες

Δραστηριότητα: Αποδομήστε την ταυτότητα

Περιγραφή Δραστηριότητας: Η ταυτότητα είναι μια πολυδιάστατη έννοια. Στόχος αυτής της άσκησης είναι να διερευνήσει αυτή την έννοια, καλώντας σας να σημειώσετε στα κουτάκια το είδος των ομάδων (κοινωνική ομάδα, φύλο, προσωπική, επαγγελματική, πολιτική ομάδα, κ.λπ.) στις οποίες θεωρείτε ότι ανήκετε. Ξεκινήστε από το κέντρο του κύκλου με την ταυτότητα με την οποία ταυτίζεστε περισσότερο και προχωρήστε προς τα έξω με αυτές με τις οποίες ταυτίζεστε λιγότερο. Όταν τελειώσετε, σκεφτείτε τι έχετε γράψει (π.χ. πιστεύετε ότι ταιριάζετε με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται στις ομάδες που έχετε σημειώσει; Θεωρείτε ότι αποκλίνετε από αυτά τα χαρακτηριστικά; Με ποιο τρόπο; Γιατί;)

Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε αυτή τη δραστηριότητα στην προσωπική/επαγγελματική σας ζωή, για να ξεκινήσετε μια συζήτηση σχετικά με τα πολλαπλά επίπεδα ταυτότητας, τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των παιδιών και των νέων.

Απαντήστε εδώ