Δραστηριότητες

Δραστηριότητα: Αλλάξτε οπτική

Περιγραφή Δραστηριότητας: Η διεξαγωγή πολιτικών συζητήσεων με μαθητές μπορεί να είναι μια πρόκληση, ειδικά εάν τα θέματα που συζητούνται είναι α) αμφιλεγόμενα και/ή β) αφορούν άμεσα μέλη της ομάδας – για παράδειγμα, συζήτηση για τη μετανάστευση, όταν παιδιά μετανάστες βρίσκονται στην τάξη. Μια ακόμη δυσκολία μπορεί να είναι ότι ίσως να μη γνωρίζετε εκ των προτέρων ποια θέματα ενδέχεται να επηρεάσουν τους μαθητές και σε ποιο βαθμό. Ορισμένες συζητήσεις μπορεί να ενέχουν τον κίνδυνο αποξένωσης των μαθητών εκείνων που πιστεύουν ότι κρίνονται λόγω της ταυτότητάς τους, του θρησκευτικού τους υπόβαθρου, του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της κοινωνικής τους θέσης, κ.λπ.

Μια τεχνική για τον μετριασμό αυτού του κινδύνου είναι η «αποπροσωποποίηση» των θεμάτων και των ερωτήσεων που συζητούνται στην τάξη. Αυτή η τεχνική μπορεί να περιλαμβάνει επαναπλαισίωση της συζήτησης από το προσωπικό στο κοινωνικό επίπεδο.

Για παράδειγμα:

Τι πιστεύετε για τη διδασκαλία των θρησκευτικών στο σχολείο; (Προσωπικό)

Αλλαγή σε

Τι πιστεύουν οι άνθρωποι για τη διδασκαλία των θρησκευτικών στο σχολείο; (Κοινωνικό)

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Λέξεις όπως «εσύ/εσείς» ή «σου/σας» συνήθως υποδηλώνουν μια προσωπική οπτική, ενώ λέξεις όπως «ένας», «κάποιος» ή «κοινωνία» υποδηλώνουν μια κοινωνική οπτική. Επιπλέον, μπορείτε να αναδιατυπώσετε την ερώτηση έτσι ώστε η οπτική να είναι λιγότερο σαφής, για παράδειγμα αντικαθιστώντας το «Πιστεύετε ότι είναι σωστό να γίνονται αστεία για τη θρησκεία;» με το «Είναι εντάξει να γίνονται αστεία για τη θρησκεία;»

[Πηγή: Teaching Controversial Issues training pack for teachers (2020)]

Πηγή: This activity is based on the Teaching Controversial Issues training pack for teacher (funded by the EU).

Απαντήστε εδώ