Θέμα 1: Αναστοχασμός για την εμπειρία με την ομάδα-στόχο σας

  • Αφήστε την ομάδα-στόχο σας να αναστοχαστεί για την εμπειρία της σχετικά με την αφήγηση ιστοριών και την προσεκτική ακρόαση.
  • Κάντε τους ερωτήσεις όπως:
  1. Τι νιώθατε όταν διηγούσασταν την ιστορία σας; Καθώς μιλούσατε για το θέμα;
  2. Πώς νιώθατε καθώς ακούγατε προσεκτικά την ιστορία; Ήταν δύσκολο να ακούσετε και να μη διακόψετε τον αφηγητή;
  3. Δυσκολευτήκατε να κάνετε ερωτήσεις που να προωθούν την αφήγηση;