Θέμα 1: Γιατί χρειάζεται αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση της πρωτοβουλίας σας για το podcast είναι χρήσιμη για διάφορους λόγους. Παρέχει σε εσάς και στους άλλους την ευκαιρία να μάθετε από την προσπάθειά σας, υποστηρίζει την (περαιτέρω) ανάπτυξη του podcast σας ή/και συμβάλλει στην τεκμηρίωση του αντικτύπου του. Η αξιολόγηση μπορεί, επίσης, να είναι απαραίτητη για λόγους λογοδοσίας, π.χ. όταν δημιουργείτε το podcast σας με εξωτερική χρηματοδότηση.

Συχνά, δίνεται προσοχή στην αξιολόγηση μόνο όταν μια πρωτοβουλία έχει (σχεδόν) ολοκληρωθεί. Αυτό είναι ατυχές, καθώς έτσι περιορίζονται οι δυνατότητες διεξαγωγής εμπεριστατωμένης αξιολόγησης. Ιδανικά, θα πρέπει να σχεδιάσετε την αξιολόγησή σας ήδη κατά το πρώιμο στάδιο σχεδιασμού του podcast σας, καθώς με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να συλλέξετε όλα τα σχετικά δεδομένα με στόχο την ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου αξιολόγησης για το podcast, την απόκτηση πληροφοριών για τα αποτελέσματα του podcast σας και τη βελτίωση της προσπάθειάς σας.

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας, παρέχουμε συμβουλές για την ανάπτυξη ενός σχεδίου αξιολόγησης για το podcast σας και περιγράφουμε σχετικές μεθόδους αξιολόγησης. Πριν το κάνουμε αυτό, θα εξετάσουμε εν συντομία τρία είδη αξιολόγησης που θεωρούμε χρήσιμες στην πρωτοβουλία για το podcast σας.