Θέμα 1: Καθορίζοντας τη μορφή και το περιεχόμενο

Στο πρώτο κεφάλαιο, προσδιορίσατε τα θέματα ή τα ζητήματα που θέλατε να συζητήσετε και σκεφτήκατε πώς το podcast σας θα μπορούσε να τα υποστηρίξει. Επιπλέον, χαρτογραφήσατε τους διαθέσιμους πόρους και διαμορφώσατε συγκεκριμένους στόχους για το podcast σας. Τώρα, θα αρχίσετε να αναπτύσσετε το περιεχόμενο του podcast σας! Θα σκεφτείτε τη γενική ιδέα και ένα όνομα για το podcast σας. Επίσης, θα εξετάσετε πώς μπορείτε να γράψετε το σενάριο για το πρώτο σας επεισόδιο. Στη συνέχεια, θα δοκιμάσετε να αναπτύξετε ένα podcast με τη μορφή μιας συνέντευξης σε βάθος.

Φωτογραφία: Stijn Sieckelinck 2021