Θέμα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες

Ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε το podcast για ουσιαστικό διάλογο γύρω από θέματα, όπως η πόλωση και η ριζοσπαστικοποίηση, είναι να καθορίσετε το θέμα προς συζήτηση. Αυτό είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με το κοινό που θα προσπαθήσετε να προσεγγίσετε. Για παράδειγμα, τα θέματα για τα οποία ενδιαφέρονται οι νέοι σε μια συγκεκριμένη μεγάλη πόλη της Ολλανδίας ή τα κυρίαρχα συναισθήματα σε αυτή την ομάδα δεν είναι απαραίτητα τα ίδια με τα αντίστοιχα των νέων σε αγροτικές περιοχές. Το ίδιο ισχύει και για άλλες ομάδες, όπως οι επαγγελματίες που εργάζονται με τους νέους αυτούς.

Άσκηση
Σκεφτείτε προσεκτικά την ομάδα-στόχο σας. Με ποιους θέλετε να ανοίξετε τη συζήτηση; Με νέους, γονείς, επαγγελματίες, φορείς χάραξης πολιτικής, έναν συνδυασμό αυτών των ομάδων-στόχων ή ένα ευρύτερο κοινό; Γράψτε την απάντησή σας στο τέλος αυτού του Θέματος, Δραστηριότητα 1

Ποια θέματα ή ζητήματα θέλετε να θέσετε προς συζήτηση με αυτή την ομάδα και γιατί είναι απαραίτητο; Γράψτε την απάντησή σας στο τέλος αυτού του Θέματος, Δραστηριότητα 1

Είναι πολύ πιθανό η απάντηση στην τελευταία ερώτηση να βασίζεται, προς το παρόν, σε δικές σας εμπειρίες και παρατηρήσεις. Θα ήταν καλή ιδέα να ρωτήσετε και άλλα άτομα για τις απόψεις και τις εμπειρίες τους. Μπορεί να ξέρουν κάτι που εσείς δεν ξέρετε ή να πιστεύουν ότι υπάρχουν άλλες ανάγκες πιο σημαντικές. Φυσικά, μπορείτε να συμπεριλάβετε ειδικούς, αλλά θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να συμπεριλάβετε άτομα από την ομάδα-στόχο σας. Εξάλλου, το θέμα θα αφορά αυτά τα άτομα και ενδεχομένως να μπορούν να συνεισφέρουν στην έναρξη της συζήτησης ή να παράσχουν τις απόψεις τους αναφορικά με τα εμπόδια που αποτρέπουν το ξεκίνημα της συζήτησης αυτής. Για παρόμοιους λόγους, είναι επίσης σημαντικό να μελετήσετε τη βιβλιογραφία γύρω από το θέμα.

Παράδειγμα
Θα πρέπει να καταγράψετε τις ανάγκες πριν αναπτύξετε το podcast. Κατά την ανάπτυξη του podcast «Ανθεκτικότητα», οι παραγωγοί ζήτησαν από την ομάδα-στόχο στοιχεία με διάφορους τρόπους. Διεξήχθη έρευνα με τους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας και πραγματοποιήθηκαν ομαδικές συζητήσεις με εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και με εκπαιδευτικούς. Αυτά αποκάλυψαν ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας θεωρούν τα θέματα της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού δύσκολα. Πολλοί επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας ανέφεραν ότι χρειάζονται ευκαιρίες για αναστοχασμό αναφορικά με το ερώτημα πώς να αντιμετωπίσουν με παιδαγωγικό τρόπο τους νέους που εκφράζουν ακραίες αντιλήψεις. Δεν ψάχνουν μόνο την απάντηση στο τι να πουν ή τι να κάνουν, αλλά και στο πώς να πουν κάτι ή πώς να το κάνουν.

Άσκηση

Απαντήστε εδώ