Θέμα 1: Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τον στιγματισμό των ανθρώπων. Εντοπίζοντας πηγές αντιπαράθεσης

Ως παιδαγωγοί, δεν καθορίζουμε πάντα τη φύση της πρακτικής μας και το περιβάλλον εντός του οποίου ασκείται. Ωστόσο, αυτοί οι περιορισμοί δεν πρέπει να επηρεάζουν τις προσπάθειές μας να ανταποκριθούμε και να αποτρέψουμε συμπεριφορές που μπορεί να στιγματίσουν τα μέλη μιας ομάδας λόγω του φύλου, της θρησκείας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της εμφάνισης, της αναπηρίας ή ακόμα και των πεποιθήσεων τους.

Η επίκριση με βάση αρνητικά στερεότυπα μπορεί να λάβει πολλές διαφορετικές μορφές. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις δεν συνδέονται ρητά με αυτό που θα ταυτίζαμε με βεβαιότητα ως το αποτέλεσμα εξτρεμιστικής συμπεριφοράς ή στάσης.

Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε προσοχή και να αντιδρούμε στα στερεότυπα στην ευρύτερη διάστασή τους, και να εφαρμόζουμε στρατηγικές για να καταπολεμήσουμε τον επιζήμιο αντίκτυπό τους στους μαθητές. Υπάρχουν πολλές στρατηγικές και προσεγγίσεις που προτείνονται για την καταπολέμηση των στερεοτύπων στην τάξη. Για παράδειγμα:

α) Ελέγξτε τον εαυτό σας για κρυμμένες προκαταλήψεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις (https://www.learningforjustice.org/professional-development/test-yourself-for-hidden-bias)

β) Βεβαιωθείτε ότι όλη η ομάδα θεωρεί τον τόπο συνάντησης (π.χ. τάξη) ένα ασφαλές μέρος για όλους, όπου νιώθουν ότι οι ίδιοι, οι ιδέες και τα επιχειρήματά τους έχουν θέση (https://lvp.digitalpromiseglobal.org/content-area/literacy-4-6/strategies/incorporate-students-cultural-practices-literacy-4-6/summary)

γ) Ενθαρρύνετε τις ανοικτές συζητήσεις που συμπεριλαμβάνουν τις οπτικές όλων των μελών της ομάδας. Χτίστε σχέσεις εμπιστοσύνης όχι μόνο μεταξύ εσάς και των μελών της ομάδας σας, αλλά και μεταξύ των ίδιων των μελών (https://lvp.digitalpromiseglobal.org/content-area/literacy-4-6/strategies/building-trusting-relationships-literacy-4-6/summary)