Θέμα 1: Παρακολούθηση βίντεο

Παρακαλούμε γράψτε τις σκέψεις σας για τις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Τι έμαθα για την αφήγηση ιστοριών στο βίντεο;
  • Τι έμαθα για την προσεκτική ακρόαση στο βίντεο;
  • Τι έμαθα για το πότε είναι κατάλληλο να χρησιμοποιώ την αφήγηση ιστοριών και την προσεκτική ακρόαση στο βίντεο;
  • Τι έμαθα για το με ποιους μπορώ να χρησιμοποιήσω την αφήγηση ιστοριών και την προσεκτική ακρόαση στο βίντεο;
  • Τι έμαθα για το πώς να χρησιμοποιώ την αφήγηση ιστοριών και την προσεκτική ακρόαση στο βίντεο;