Θέμα 2: Αναστοχασμός για την εμπειρία σας ως εκπαιδευτών

Καταγράψτε τις εμπειρίες σας ως εκπαιδευτών:

  • Τι μου άρεσε στην εμπειρία;
  • Σε τι δυσκολεύτηκα;
  • Τι παρατήρησα για την ομάδα-στόχο μου;
  • Τι λειτούργησε καλά κατά τη διάρκεια του συντονισμού της δραστηριότητας;
  • Τι θα έκανα διαφορετικά την επόμενη φορά;