Θέμα 2: Χαρτογραφώντας τις δυνατότητες

Μέχρι τώρα πιθανόν να έχετε κατανοήσει καλύτερα την ομάδα-στόχο που θέλετε να προσεγγίσετε και τις αντιλήψεις τους για το θέμα. Προτού προχωρήσετε περαιτέρω, θα ήταν καλή ιδέα να σκεφτείτε πώς ένα podcast μπορεί να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση για αυτό το θέμα. Θα είναι χρήσιμο να δείτε τι έχουν κάνει άλλοι δημιουργοί podcast για το θέμα. Μπορείτε, επίσης, να σκεφτείτε άλλους τύπους προγραμμάτων και παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν για να συμβάλουν στην έναρξη συζήτησης γύρω από το ίδιο θέμα. Ίσως να αντλήσετε κάποια σχετικά διδάγματα από τη διαδικασία αυτή.

Άσκηση

Απαντήστε εδώ