Θέμα 3: Αφήγηση ιστοριών και ακρόαση

Μπορώ είτε να πω μια ιστορία μόνος μου, και όλοι να με ακούσουν, είτε να καλέσω ανθρώπους να πουν ιστορίες σε ομάδες. Η ομαδική αφήγηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν:

  • άτομα ή μικρές ομάδες προσπαθούν να επιβάλουν τη γνώμη τους στους άλλους και να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής –θέλουν, δηλαδή, να σκέφτονται όλοι όπως οι ίδιοι
  • υπάρχουν συγκρούσεις εντός της ομάδας
  • υιοθετούνται ακραίες θέσεις και διατυπώνονται απόψεις που δεν μπορούν να μείνουν απαρατήρητες
  • έχουμε να κάνουμε με νέους που ήδη δείχνουν τα πρώτα σημάδια εξτρεμιστικών τάσεων
  • Έτσι, για να διασφαλιστεί ότι οι διαφωνίες δεν θα κλιμακωθούν περαιτέρω και ότι οι άνθρωποι θα ενταχθούν ξανά στην ομάδα, είναι χρήσιμο για όσους εμπλέκονται να μιλήσουν και να ακούσουν ο ένας τον άλλον.