Θέμα 3: Καθορισμός στόχων

Σκεφτείτε τα επόμενά σας βήματα και καταγράψτε τα:

  • Ποιοι είναι οι στόχοι μου;
  • Πώς μπορώ να ενσωματώσω την αφήγηση και την ακρόαση στην καθημερινή ζωή με την ομάδα-στόχο μου;
  • Θέλω να διοργανώσω κάποιο άλλο εργαστήριο;
  • Για ποια θέματα;