Θέμα 4: Ενθάρρυνση για ερωτήσεις

Δοκιμάστε μια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων όπως περιγράφεται στο μέρος του βίντεο  «Πώς να κάνετε ερωτήσεις»:

  • Ρωτήστε για την κατάσταση που εξετάζεται – και όχι για κάτι πέρα από αυτή. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ρωτήσετε: «Μπορείτε παρακαλώ να γίνετε πιο συγκεκριμένοι ή να πείτε αυτό το σημείο με περισσότερες λεπτομέρειες…;» ή «Πείτε μου για μια άλλη κατάσταση που βιώσατε με αυτόν τον τρόπο».
  • Αποφύγετε τις ερωτήσεις που ξεκινούν με το ποιος, τι, πότε, πού ή γιατί, π.χ.: «Γιατί το έκανες αυτό; Πού έγινε αυτό; Ποιος ήταν εκεί;» Όταν κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις, οι άνθρωποι απογοητεύονται και αντιδρούν γρήγορα. Τις περισσότερες φορές, παίρνουμε για απάντηση μόνο ένα «ναι», ένα «όχι» ή μια σύντομη απάντηση. Δεν προωθούν την αφήγηση και προκαλούν διαφωνίες ή βάζουν τα άτομα στη θέση να υπερασπιστούν τις πράξεις τους.