Θέμα 5: Μαθαίνοντας και βελτιώνοντας

Τέλος, κατά την ανάπτυξη ενός σχεδίου αξιολόγησης, θα πρέπει να σκεφτείτε πώς θα αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μια σημαντική ερώτηση είναι πώς θα διασφαλίσετε ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησής σας θα είναι (πραγματικά) χρήσιμα για την (περαιτέρω) ανάπτυξη του podcast σας. Πώς θα εφαρμόσετε τα διδάγματα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης; Επιπλέον, εάν θέλετε να παρουσιάσετε αποτελέσματα σε άλλους, είναι επίσης σημαντικό να σκεφτείτε τον καλύτερο τρόπο για να το κάνετε αυτό. Σε ποιους θέλετε να κοινοποιήσετε τα αποτελέσματα και ποιες είναι οι κατάλληλες μορφές παρουσίασης για αυτό το κοινό;