Germany

Frankfurt University of Applied Sciences

 

Frankfurt University of Applied Sciences

Frankfurt | Germany

Over

Frankfurt University of Applied Sciences is een van de grootste hogescholen in Duitsland. Momenteel zijn er ongeveer 14.000 studenten ingeschreven in meer dan 50 bachelor- en master- en opleidingen. Vanuit de missie van de universiteit hebben de opleidingen een sterke focus op de toepassing en overdracht van kennis naar de beroepspraktijk. In samenwerking met andere universiteiten wordt in alle vier de faculteiten derde cyclus onderwijs (coöperatieve doctoraatsstudies) uitgevoerd. Evenzo zijn onderzoeksactiviteiten gericht op het overbrengen van kennis naar de maatschappelijke praktijk. Het onderzoek aan de UAS van Frankfurt wordt gefinancierd door de deelstaat Hessen, het federale niveau, de Europese Unie, stichtingen en profit / non-profitorganisaties. Een aanzienlijk aantal projecten wordt uitgevoerd in samenwerking met en ten behoeve van maatschappelijke organisaties en het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het Departement Maatschappelijk Werk en Gezondheid heeft met succes een Competence Center for Social Intervention Research (KomSI) opgericht. Prof.Michaela Köttig coördineert het centrum, waaraan 17 professoren uit verschillende academische disciplines deelnemen en gebruikt een interdisciplinaire manier van onderzoek, bijv. integratie van sociaal-politieke, juridische, economische en psychologische benaderingen, en het uitgevoerde onderzoek wordt gekenmerkt door een diversiteit aan methodologieën. Speciale aandacht wordt besteed aan toegepast onderzoek en participatieve benaderingen. De KomSI heeft tot doel om methodologisch en theoretisch onderzoek naar sociale interventie te ontwikkelen en zijn positie in de wetenschappelijke gemeenschap te versterken. KomSI onderzoekt sociale uitdagingen zoals armoede, de situatie van werklozen, gemarginaliseerde en daklozen, migranten en vluchtelingen, geweld, criminaliteit en radicalisering, evenals interventies om deze problemen aan te pakken. Het richt zich ook op drie hoofdonderzoeksgebieden: (1) het kritisch onderzoek van instellingen voor maatschappelijk werk, (2) onderzoek naar interacties tussen maatschappelijk werkers en cliënten, en (3) beroepsonderzoek. Het Competence Center werkt samen met het nieuw opgerichte Centre for Doctoral Research in Social Work van de universiteit. Een van de aandachtsgebieden van het Competence Center for Social Intervention Research is het stimuleren en ondersteunen van junioronderzoekers.