Onderdeel 1: Planvorming – Werken aan een plan

We beschouwen de podcast als een hulpmiddel om de dialoog over moeilijke onderwerpen te ondersteunen. Zowel ‘binnen’ de podcast met gasten, als ‘daarbuiten’ met het publiek. Het creëren van de juiste voorwaarden hiervoor begint al bij de voorbereidingen van je podcast. Maar waar begin je? In dit onderdeel van de module bespreken we het maken van een plan voor je podcast. We bespreken de verschillende stappen die je kan doorlopen om tot een goed plan te komen voor je podcast. In de latere onderdelen zullen we ingaan op het ontwikkelen van de inhoud voor en het opnemen, publiceren en evalueren van een podcast.