Netherlands

Vrije Universiteit Amsterdam

 

Stichting VU

Amsterdam | Netherlands

Over

Academisch onderzoek en onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) kenmerkt zich door een hoog ambitieniveau en stimuleert vrije en open communicatie en ideeën. In 2016 ontving de VU ongeveer 22.000 studenten en ruim 2500 wetenschappelijke medewerkers. De VU bestaat uit 10 faculteiten. Onderzoek is onderverdeeld in vier thema's, wat een weerspiegeling is van een sterke betrokkenheid bij actuele maatschappelijke vraagstukken: Human Health and Life Sciences, Science for Sustainability, Connected World en Professional Services. De totale onderzoeksoutput in 2016 vertaald naar meer dan 3900 wetenschappelijke publicaties en 271 scripties. Binnen het Institute for Societal Resilience (ISR) onderzoeken we in hoe burgers, instellingen en bestuurssystemen veerkrachtig kunnen worden gemaakt in het omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals toenemende sociale ongelijkheid, spanningen tussen etnische en religieuze gemeenschappen, nieuwe vormen van (cyber) criminaliteit, twijfels over het welzijn en de systemen van zorg en welzijn. De ISR verbindt de expertise van FSW-onderzoekers met de expertise van professionals in zogenaamde ‘expertiselabs’. Deze samenwerking creëert enerzijds meer wetenschappelijk inzicht in de complexe dynamiek van de maatschappelijke uitdagingen waarmee we vandaag worden geconfronteerd, en biedt anderzijds concrete inzichten over hoe beleid, methodologieën en interventies voor specifieke problemen kunnen worden verbeterd.