Onderwerp 1: Nadenken over vorm en inhoud

In de eerste module heb je de onderwerpen of gevoelens geïdentificeerd die je bespreekbaar wilt maken en nagedacht hoe je podcast daarbij ondersteunend kan zijn. Ook heb je in kaart gebracht welke middelen je daarvoor beschikbaar hebt en concrete doelen voor je podcast geformuleerd. Nu gaan je aan de slag met het ontwikkelen van de inhoud van je podcast! Je denkt na over een concept en een naam voor je podcast. Ook bekijk je hoe je een script kan schrijven voor een eerste aflevering. Wat je vervolgens gaat uitproberen voor een podcast met als vorm een verdiepend vraaggesprek.

Credit:Stijn Sieckelinck 2021