Onderwerp 1: Waarom evalueren?

Wanneer je een podcast maakt is het nuttig om deze evalueren. Dat heeft verschillende redenen. Zo kan het jezelf en anderen de kans bieden iets te leren, je helpen bij de ontwikkeling en verbetering van je podcast, of laten zien wat je met je podcast bereikt. Ook is het soms nodig om verantwoording te leggen, bijvoorbeeld wanneer mensen of partijen je podcastproject financieren.

Vaak krijgt evaluatie pas aandacht aan het eind van een project. Dat is zonde, want het verkleint je evaluatiemogelijkheden. Bij voorkeur is evaluatie al onderdeel van de planvorming van je podcast. Dit zorgt ervoor dat je alle relevante data kan verzamelen, een gedegen plan van aanpak voor je podcast kan ontwikkelen, en de uitkomsten van je initiatief goed in beeld te brengen.

In dit onderdeel krijg je enkele handvatten voor het opstellen van een evaluatieplan voor je podcast. Daarbij wordt ook ingegaan op enkele methodes die je hiervoor kan inzetten. Voordat we dat doen behandelen we kort drie belangrijke vormen van evalueren die je kan inzetten voor je podcast.