Onderwerp 2: Evaluatievormen

Er zijn meerdere evaluatievormen, elk met een eigen functie en doel. Hier bespreken we drie veelgebruikte vormen die je kan inzetten voor je podcast: formatieve, proces- en resultaatevaluatie.,

Met een formatieve evaluatie verzamel je informatie ter ondersteuning van de ontwikkeling van (een plan voor) je podcast.  In zekere zin ben je vanaf het begin van je podcastproject al bezig met formatief evalueren. Zo heb je bij de start geinventariseerd welke onderwerpen relevant zijn om mee aan de slag te gaan, hierover aanvullende informatie opgezocht, en een plan gemaakt hoe je de thematiek met je podcast kan adresseren. Ook heb je op verschillende momenten mensen om hun feedback gevraagd, bijvoorbeeld na het opstellen van een podcastscript en de opname van je eerste aflevering.

Een procesevaluatie richt zich op deze uitvoering van je plan. Wordt het plan voor de podcast uitgevoerd zoals je in de ontwikkelingsfase hebt bedacht en bereik je het juiste publiek? Ook kan je procesevaluatie gebruiken om te verkennen hoe je podcast door het (doel)publiek wordt ontvangen. Informatie die je ophaalt met een procesevaluatie kan je mogelijk helpen om de uitkomsten van de resultaatevaluatie te verklaren.

Met een resultaatevaluatie kun je nagaan wat er met al je podcastinspanningen wordt bereikt. Wat brengt je podcast bij het publiek teweeg en hoe verhoudt zich dat tot de (meetbare) doelstellingen die je vooraf hebt geformuleerd? In de praktijk worden resultatenevaluaties vaak uitgevoerd wanneer een project al (bijna) is afgerond. In dat geval kan je alleen wat zeggen over de uitkomsten die door mensen worden ervaren, maar niet concluderen of die effecten ook daadwerkelijk toe te schrijven zijn aan jouw activiteiten. Hiervoor is namelijk een voor- en nameting nodig. Je legt mensen bijvoorbeeld voor (nulmeting) en nadat (nameting) ze de podcast hebben beluisterd dezelfde enquête voor. Vervolgens kan je analyseren wat er is veranderd. Wil je met nog meer zekerheid kunnen stellen dat dit door de podcast komt kan je dezelfde metingen uitvoeren bij een groep die niet naar de podcast luistert(controlegroep) en de resultaten vergelijken.