Onderwerp 3: Inventariseren van de beschikbare middelen

In de planningsfase is het ook goed om alvast na te denken over de meer praktische zaken. Zoals hoe en waar je een podcast wilt opnemen en welke middelen je hiervoor tot je beschikking hebt. Dan gaat het bijvoorbeeld om technische benodigdheden, teamleden, budget en tijd.

Technische basisbenodigheden en -vaardigheden
Vereiste basale benodigdheden voor het maken van een podcast zijn een microfoon en een apparaat met applicatie waarmee je geluid op kan nemen. Technisch gezien kan je dus al een simpele podcast maken met de standaardmicrofoon en voice recorderapplicatie van een smartphone, tablet of computer. Het opnemen met een standaardmicrofoon is vanwege de geluidskwaliteit echter niet ideaal. Je wilt dat luisteraars goed kunnen horen wat jij en eventuele gasten te zeggen hebben. Het is daarom het overwegen waard om te investeren in een goede microfoon die je met je computer kan gebruiken. Goede startersmicrofoons die geschikt zijn voor podcasting zijn de laatste jaren steeds betaalbaarder geworden. Wil je veel op locatie opnemen, dan zijn er draagbare audiorecorders die uitkomst bieden. Ook externe microfoons die je aan je smartphone of tablet kan koppelen en de geluidskwaliteit flink behoorlijk kunnen verbeteren.

Naast een microfoon is audio-opname- en bewerkingsapplicatie(ook wel ‘digital audio workstation’ of DAW genoemd)voor de computer handig. Deze biedt je de mogelijkheid om de audio van je podcast te bewerken en de kwaliteit van het geluid en je productie verder te verhogen. Dit wordt gemakkelijker als je ook over een goede koptelefoon beschikt, onder andere omdat je daarmee de kwaliteit van het geluid goed kan horen. Qua applicaties zijn er verschillende gratis varianten van goede kwaliteit die voor de meeste gebruikers voldoende mogelijkheden bieden. Voorbeelden zijn Audacity en Garageband (Mac). Heb je meer behoeften dan zijn er ook verschillende betaalde opties, zoals Adobe Audition, Hindenburg, Reaper of Logic Pro (Mac). De prijzen hiervan lopen uiteen. Alleen een tablet of beschikbaar? Er zijn ook verschillende (simpelere)DAW-applicaties dan wel ‘apps’ voor mobiele apparaten, zowel als tegen een (beperkte) prijs. Voor het gebruik van de basisfuncties van de meeste applicaties hoef je niet heel technisch te zijn, maar het kan wel helpen dat je je van tevoren goed inleest. In het derde onderdeel van deze module gaan we hier verder op in.

Solo of met team?
Je kan de podcast helemaal solo maken, maar je kan er ook anderen bij betrekken. Houd je je liever helemaal niet bezig met de technische aspecten? Dan zou je een beroep kunnen doen op een professionele producer of een productieteam. De kosten hiervan kunnen wel snel oplopen. Een team hoeft echter niet noodzakelijk uit professionals te bestaan. Het kan om verschillende redenen interessant zijn om personen uit je doelgroep te betrekken. Daarmee kan je ervoor zorgen dat de podcast goed aansluit op hun ervaring en belevingswereld en mogelijk ook een breder publiek aanspreekt. Daarnaast biedt het de doelgroep direct gelegenheid om zelf met het gespreksonderwerp aan de slag te gaan. Misschien is het zelfs interessant om hun zelf een podcast te laten maken. Zo laten sommige onderwijsinstellingen studenten en leerlingen experimenteren met het maken van eigen podcasts, onder meer omdat het dieper inzicht kan geven in(gevoelige) sociale kwesties.

Het aanboren van financieringsbronnen
Wanneer je de podcastproductie meer professioneel wilt opnemen heb je waarschijnlijk een budget nodig. Een budget kan je ook helpen een groter publiek aan te spreken, bijvoorbeeld omdat het extra mogelijkheden biedt om je podcast te promoten. In dat geval is goed om na te denken over financieringsmogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld verkennen of je podcast in aanmerking komt voor fondsen of subsidies. Ook kan je nadenken over andere financieringsvormen zoals crowdfunding of donaties van (potentieel) publiek dan wel partijen die betrokken zijn bij het onderwerp. Deze vormen van financiering kunnen er mogelijk ook toe bijdragen dat je een netwerk van betrokken luisteraars opbouwt.

Diverse vormen van financiering komen met hun eigen verwachtingen en vereisten. Het is belangrijk om je af te vragen of je je comfortabel voelt bij de voorwaarden die financiering met zich meebrengt. Ook is het goed om na te denken over de mogelijke gevolgen voor je podcast initiatief. Sommige organisaties die zich bezighouden met kwesties rond extremisme vermijden soms overheidsfinanciering, omdat ze denken dat dit het vertrouwen van het publiek kan schaden. Er is geen vaste regel over wat het beste is, wel is het belangrijk om je bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van de keuzes die je maakt.

Tijd en planning
Hoeveel tijd het maken van een podcast in beslag neem is sterk afhankelijk van de ambities. De tijd die je nodig hebt hangt samen met veel verschillende vragen. Bijvoorbeeld;

  • Hoeveel afleveringen wil je maken?
  • Hoe wil je deze gaan opnemen en bewerken?
  • Wie wil je hierbij betrekken?
  • Hoe wil je deze onder de aandacht brengen?

Het is goed om in de planningsfase te verkennen hoeveel tijd jij en andere betrokkenen beschikbaar hebben en te bekijken hoe dit zich verhoudt tot de ambities.

Oefening

Welke middelen heb jij nodig om je podcast te realiseren? Wat heb je al tot je beschikking en wat mis je nog?

[ANSWER BOX]