Onderwerp 4: Het schrijven van een script

Nadat je de formule van je podcast hebt bepaald, kan je gaan werken aan een script voor je eerste aflevering. Een script biedt een leidraad van wat je tijdens de aflevering wilt bespreken en geeft houvast tijdens het opnemen. Het kan tevens een structuur bieden tijdens het monteren. Een script kan een heel gedetailleerde uitwerking zijn van wat je wilt zeggen en/of vragen, maar dat hoeft niet. Het gaat er om dat het voor jou ondersteunend is.

Als je je nog niet helemaal comfortabel voelt achter de microfoon of het gespreksonderwerp lastig vindt, dan kan het fijn zijn om te werken met een meer uitgewerkt script. Let er dan wel op dat wat je vertelt of vraagt niet te ‘gestuurd’ overkomt, bijvoorbeeld door spreektaal te gebruiken en wat ruimte te laten voor creativiteit en improvisatie. Gaat het maken van een podcast je gemakkelijk af en verwacht je weinig uitdagingen, dan is een script met enkele gesprekspunten misschien al voldoende.

Heb je een gast? Dan kan het zinvol zijn om de persoon voor de opname een script met vragen of gesprekspunten toe te sturen. Zo geef je hem of haar gelegenheid het gesprek goed voor te bereiden. Je kan ook nadenken over een voorbereidend interview waarbij je het hele script alvast eens samen doorloopt.

Bij het schrijven van een script kan het handig zijn eerst een soort inhoudsopgave te maken met een overzicht van de verschillende onderdelen van je de podcast. Vervolgens kan je deze onderdelen verder uitwerken. Hieronder beschrijven we drie basisblokken waarmee je kan starten: de introductie, het middenstuk en de afsluiting. Denk bij het opstellen alvast na hoe lang je aan elk onderdeel wilt besteden. Dat helpt je een inschatting maken van de lengte van je podcast.

De introductie

Het zijn vaak de eerste paar minuten van je podcast die bepalen of mensen wel of niet blijven luisteren. Met een pakkende introductie trek je de aandacht voor je podcast en het gespreksonderwerp en zorg je ervoor dat je luisteraars niet vroegtijdig afhaken. Begin je intro bijvoorbeeld met een goede vraag waar je publiek het antwoord op wil weten of relateer aan iets wat op dat moment in de actualiteit is en bij de doelgroep in de belangstelling staat. De introductie vormt ook een goed moment om eventuele gasten te introduceren. Daarbij werkt het soms ook goed om direct een prikkelende vraag of stelling voor te leggen. De introductie van een podcast wordt vaak voorafgegaan door een vaste korte introtune of jingle. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van een podcast. Zorg ervoor dat deze goed aansluit op je publiek en de inhoud van je podcast. Gebruik je muziek van een ander? Bedenk dan wel dat je mogelijk toestemming nodig hebt.

Het middenstuk

Het middenstuk bevat de kern van jouw podcast. Hier ga je dieper in op jouw gesprekonderwerp. Op welke wijze je dat zal doen hangt grotendeels af van het gekozen format. In het geval van een vraaggesprek met een gast, zou je het middenstuk kunnen opdelen aan de hand van je vragen. Voor de afwisseling kan het ook interessant zijn om je podcast op te delen in verschillende segmenten. Denk naast een interviewsegment bijvoorbeeld aan een segment waarin jezelf vertelt over je ervaringen met het thema of waarin je luisteraarsvragen of –reacties behandelt.

De afsluiting 

De afsluiting is het moment waarop je kort terugblikt op wat er de podcastaflevering is gezegd. Ook bedank je eventuele gasten voor hun bijdragen en het publiek voor hun aandacht. Het is ook een slim moment om luisteraars aan te moedigen meer van je podcasts te beluisteren. Vertel ze alvast over de volgende podcastaflevering en hoe zij zich op je podcast kunnen abonneren. Wil je het gesprek breder trekken? Roep luisteraars dan op te reageren op de aflevering en/of vragen in te sturen voor de volgende aflevering. Je kan de podcast afsluiten met je jingle.

Hoe lang mag het duren?

Wat een passende lengte is hangt vooral af van de inhoud van je podcast. Wel is het zinnig rekening te houden met je publiek. Verwacht je dat het doelpubliek druk bezet is of een korte spanningsboog heeft, dan is het misschien een goed idee de lengte hier op aan te passen. Wanneer je start met je podcast zou je wat met de lengte kunnen experimenteren. Handig daarbij is dat veel podcastplatformen inzicht geven in de gemiddelde luistertijd van je publiek en het moment waarop ze afhaken. Tegelijkertijd kan enige consistentie in de lengte op een gegeven moment wel nuttig zijn, dan weten vaste luisteraars wat ze kunnen verwachten.