Onderwerp 4: Methoden om data te verzamelen

Hoe ga je evalueren?
Wanneer je antwoorden op de voorgaande vragen hebt geformuleerd, is het zinvol om na te denken over hoe je wilt gaan evalueren. Hoe verzamel en analyseer je de informatie die je nodig hebt? Er bestaan veel verschillende onderzoeksmethoden die je zou kunnen gebruiken. Enkele veelgebruikte voorbeelden zijn enquêtes, interviews en groepsgesprekken. Uniek aan podcasting is dat je ook gebruik kan maken van ‘podcast analytics’ en luisteraarscommentaren. Hier komen we later nog op terug. Welke evaluatiemethoden het meest geschikt zijn hangt grotendeels af van de antwoorden die je op de eerdere vragen hebt gegeven.

Kwantitatieve of kwalitatieve methoden
In algemene zin geldt dat als je behoefte hebt aan numerieke informatie over wat mensen vinden of doen en uitspraken wilt doen over grotere groepen, je het best gebruik kan maken van zogenoemde kwantitatieve methoden. Een bekend voorbeeld hiervan is een enquête. Een enquête kan je bijvoorbeeld helpen cijfermatig inzicht te krijgen in de tevredenheid van luisteraars met je podcast of antwoord geven op de vraag hoe vaak ze via bepaalde kanalen naar je podcast luisteren. Er zijn tegenwoordig verschillende online tools beschikbaar die je gratis een simpele enquête laten maken, waaronder Microsoft Forms, Google Forms, SurveyMonkey en Qualtrics. Soms hebben zij ook een betaalde functie met meer functionaliteiten.

Wanneer je geïnteresseerd bent waarom mensen iets vinden of doen dan zijn kwalitatieve methoden zoals interviews of groepsgesprekken vaak geschikter. Over het algemeen wordt daarvoor een beperkt aantal respondenten in de diepte bevraagt. Het afnemen van een interviews of groepsgesprekken kan je onder andere helpen dieper inzicht te krijgen waarom luisteraars wel of niet tevreden zijn met je podcast en wat ze eraan hebben. Kwantitatieve en kwalitatieve methoden sluiten elkaar overigens niet uit. In tegendeel, ze kunnen elkaar op belangrijke wijze aanvullen. Daarom wordt een combinatie regelmatig aanbevolen.

Podcast analytics
Uniek voor podcasting is dat je gebruik kunt maken van podcast analytics om informatie te verzamelen. Hostingplatforms en podcast directories bieden podcastmakers de mogelijkheid om diverse luisteraarsstatistieken (zogenoemde ‘metrics’) te bekijken. Deze statistieken kunnen je een algemeen beeld geven van hoe je podcast wordt ontvangen en wie je luisteraars zijn.

De meeste hostingsplatforms maken bijvoorbeeld inzichtelijk hoe vaak je podcast wordt gedownload en waar je luisteraars zich bevinden. Ook laten zij vaak zien via welke directories en kanalen je podcast wordt gedownload. Directories zoals Spotify, Apple Podcast of Google Podcast bieden vaak nog meer informatie, maar doen dit wel alleen voor de eigen dienst. Ze laten bijvoorbeeld zien vaak je podcast wordt afgespeeld, hoeveel unieke luisteraars en volgers je hebt, wat de gemiddelde luistertijd van je publiek is en hoe ze je podcast beoordelen (ratings, likes of hearts). Soms bieden ze ook meer inzicht in je luisteraars. Zo kan je binnen Spotify luisteraars op leeftijd en geslacht analyseren.

OPDRACHT
Wat voor soort luisteraarsstatistieken vind jij relevant voor de evaluatie van jouw podcast? Waarom vind je dat?
[ANSWERBOX]

Ben je op zoek naar meer informatie over methoden? De Toolkit Evidence-Based Werken biedt een handig schematisch overzicht met van verschillende methoden en technieken die je voor een evaluatie kan inzetten.

Er zitten wel de nodige haken en ogen aan de luisteraarsstatistieken die platforms aanbieden. Voor podcastmakers die meerdere directories gebruiken is het bijvoorbeeld lastig dat de statistieken van verschillende platformen niet altijd optelbaar of vergelijkbaar zijn. Dit heeft ermee te maken dat ze niet altijd dezelfde meetmethoden hanteren. Ook meten ze niet altijd dezelfde aspecten. Daarnaast vertellen luisterstatistieken je uiteindelijk weinig over wat je podcast bij je publiek teweegbrengt of veranderd. Een ‘like’ betekend bijvoorbeeld niet noodzakelijk dat je podcast ook impact gehad op hoe een luisteraar over het onderwerp denkt.

Analyseren van luisteraarscommentaren
Luisteraarscommentaren kunnen mogelijk ook interessante inzichten bieden. Zoals al eerder naar voren kwam bieden veel platforms luisteraars de gelegenheid schriftelijke reacties bij podcasts te plaatsen en hun ervaringen te delen. Ook zouden ze dat op aan je podcast gerelateerde sociale media kanalen kunnen doen. Zoals eerder aangegeven kan je hier binnen je podcast of op je sociale media kanalen ook expliciet naar vragen. Het analyseren van dergelijke anekdotische informatie kan je een beeld geven van hoe je podcast bij het publiek wordt ontvangen. Misschien vertellen luisteraars ook wel iets over wat de podcast ze heeft opgebracht. Het is daarbij wel goed om in het achterhoofd te houden dat degene die reageren hoogstwaarschijnlijk maar een klein en specifiek deel van het publiek vertegenwoordigen.