Onderwerp 5: Het afnemen van een interview

In dit onderdeel ga je dieper in op het script voor een interviewformat. Zoals eerder aangegeven is kan het voor het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen goed werken om een vraaggesprek te voeren met een gast. Zo’n vraaggesprek kan op verschillende manieren worden ingestoken. Het kan er bijvoorbeeld op gericht zijn luisteraars over een moeilijk onderwerp te informeren of bewustwording te stimuleren. Je kan het ook gebruiken om iemands persoonlijke verhaal bij een onderwerp te belichten en het daarmee een gezicht geven. Met het opstellen van een script, ga je het interview voorbereid in.

Oefening
In deze oefening gaan we in 6 stappen werken aan een kort script voor een podcast waarin je een verdiepend vraaggesprek voert rondom het onderwerp dat je bespreekbaar wilt maken.

Stap 1: Bedenk wie je hierover wil interviewen. Waarom is dit de juiste persoon om mee in gesprek te gaan?

Stap 2: Bepaal wat voor soort interview je wilt afnemen en met welk doel. Heb je ook een leidende vraag?

Stap 3: Verdiep je in de gast en zijn betrokkenheid met het onderwerp. Lukt het je om je gast in een paar zinnen te introduceren?

Stap 4: Verzin voor je gast vier relevante open vragen over het onderwerp. Denk daarbij ook na over een vraag die het ijs breekt. 

Stap 5: Besteed aandacht aan de opbouw. Vloeien de vragen logisch in elkaar over? Hoeveel tijd wil je aan elke vraag besteden?

Stap 6: Bedenk hoe je het vraaggesprek tot een einde gaat brengen? Wil je je gast of publiek voor het einde nog iets vragen en/of meegeven?

Heb je de opzet van je script af? Oefen hem dan eens met iemand in je omgeving en vraag naar feedback. Bedenk dat het script een leidraad biedt en je hier niet rigide aan hoeft vast te houden. Het zal het gesprek ten goede komen als je de nodige flexibiliteit en openheid behoudt.

In deze module richten we ons op het openen en ondersteunen van de dialoog over moeilijke onderwerpen. Maar hoe kan je een interview of gesprek hierover goed voeren? Hier belichten we een aantal aspecten waar je rekening mee kan houden: taal, voorbereiding, en houding.

Voorbereiding

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op een interview. Zoals eerder aangegeven kan het nuttig zijn om vooraf met je gast af te spreken. Onder andere om je vragen alvast door te nemen en meer inzicht te krijgen in hoe de gast zich verhoud tot het onderwerp. Het biedt ook gelegenheid om na te gaan of er vragen zijn waarbij de gast zich niet comfortabel voelt. 

Taal

Woorden kunnen verschillende boodschappen uitdragen. Wat op jou neutraal of onbeduidend overkomt, kan voor de ander een diepere betekenis laag hebben of als beledigend of neerbuigend worden ervaren. Denk daarom vooraf alvast na over de woorden, termen en concepten die je tijdens je interview wilt gaan inzetten en de formulering van je vragen. Zijn er zaken die anders kunnen worden opgevat dan bedoeld? Bedenk wat het betekend voor je gast, maar ook voor je publiek. Als je meer moeilijkere of controversiële terminologie gebruikt, kan het handig zijn om tijdens het interview uit te leggen wat je ermee bedoelt. Ga er niet vanit dat je hetzelfde begrijpt als je gast of je publiek.

Houding

Naast taal is ook je houding van belang. Het is belangrijk dat je oprechte interesse toont in je gast en actief luistert naar wat deze te zeggen heeft. Een gast merkt snel op of je wel of niet goed luistert. Denk ook aan non-verbale communicatie. Neem bijvoorbeeld een open houding aan en kijk de gast aan tijdens het gesprek. Dit geeft blijk van interesse en betrokkenheid. Wees je verder bewust van hoe je (door)vraagt en reageert. Dit is erg belangrijk, zeker bij gevoelige onderwerpen. Geef je de ander genoeg ruimte om zijn verhaal te doen? Controleer je het gesprek niet teveel? En wat doe je wanneer het gesprek jou raakt en/of negatieve gevoelens bij je oproept?

Oefening

Kijk naar de fragmenten van de podcast ‘Veerkracht’. Wat valt je op aan de wijze waarop het interview wordt uitgevoerd? Kan je drie dingen bedenken die je hetzelfde of anders zou doen?

[Answer Box]